Editorial

Editorial Drassana 30

Enric García-Domingo
Abstract 78 | PDF Downloads 64 HTML Downloads 10 XML Downloads 4 ePUB Downloads 25

Page 6-7

Reportatge

La Lleuda de Cotlliure: Processos del lleuder Joan Raynant (1449-1454)

Elisenda Gràcia Mont
Abstract 104 | PDF Downloads 53 HTML Downloads 24 XML Downloads 2 ePUB Downloads 24 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.695

Page 9-32

Recerca

Dossier

Presentació del dossier: L’abastiment de fusta per la construcció naval

Óscar Riezu Elizalde
Abstract 41 | PDF (Español) Downloads 20

Page 60-61

Fustes de La Laguna de Términos i regions adjacents, i el seu ús en la construcció naval espanyola a finals del segle XVIII

Rafal B. Reichert
Abstract 116 | PDF (Español) Downloads 90 HTML (Español) Downloads 23 XML (Español) Downloads 3 ePUB (Español) Downloads 26 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.690

Page 62-78

Una qüestió de servei al rei: El subministrament de fusta per a la marina francesa en el segle XVIII

Hamish Graham (Autor/a)
Abstract 81 | PDF (English) Downloads 88 HTML (English) Downloads 9 XML (English) Downloads 6 ePUB (English) Downloads 25 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.691

Page 80-100

La neteja de l’espai i ribera del riu Mures al 1778 i els seus efectes sobre la navegació i el paisatge de Transsilvània

Dorin-Ioan Rus
Abstract 69 | PDF (Deutsch) Downloads 73 HTML (Deutsch) Downloads 9 XML (Deutsch) Downloads 2 ePUB (Deutsch) Downloads 21 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.694

Page 102-125

Pals com un bosc: La construcció naval xinesa des de la Guerra de Zheng fins a la Guerra de l’Opi (c. 1644-1839)

Ian M. Miller, Jason E. Maltz (Autor/a)
Abstract 127 | PDF (English) Downloads 119 HTML (English) Downloads 42 XML (English) Downloads 18 ePUB (English) Downloads 30 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.692

Page 126-148

“De la fusta fa hom naus”: El proveïment de fusta per a la construcció naval a Barcelona durant els segles XIV i XV

Marcel Pujol i Hamelink
Abstract 136 | PDF Downloads 82 HTML Downloads 29 XML Downloads 33 ePUB Downloads 28 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.689

Page 150-171

Altres museus

Hem de canviar per seguir igual - El Museu Marítim de l'Atlàntic (Nova Escòcia, Canadà)

Kim Reinhardt
Abstract 85 | PDF (English) Downloads 59 HTML (English) Downloads 8 XML (English) Downloads 2 ePUB (English) Downloads 27 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.696

Page 173-183

Àlbum de fotos

Passió per la mar

Abstract 61 | PDF Downloads 24 HTML Downloads 7 XML Downloads 3

Page 185-200