Editorial

Editorial Drassana 30

Enric García-Domingo
Abstract 37 | PDF Downloads 45 HTML Downloads 5 XML Downloads 4 ePUB Downloads 6

Page 6-7

Reportatge

La Lleuda de Cotlliure: Processos del lleuder Joan Raynant (1449-1454)

Elisenda Gràcia Mont
Abstract 44 | PDF Downloads 27 HTML Downloads 4 XML Downloads 2 ePUB Downloads 6 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.695

Page 9-32

Recerca

Dossier

Presentació del dossier: L’abastiment de fusta per la construcció naval

Óscar Riezu Elizalde
Abstract 17 | PDF (Español) Downloads 9

Page 60-61

Fustes de La Laguna de Términos i regions adjacents, i el seu ús en la construcció naval espanyola a finals del segle XVIII

Rafal B. Reichert
Abstract 51 | PDF (Español) Downloads 44 HTML (Español) Downloads 8 XML (Español) Downloads 3 ePUB (Español) Downloads 7 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.690

Page 62-78

Una qüestió de servei al rei: El subministrament de fusta per a la marina francesa en el segle XVIII

Hamish Graham (Autor/a)
Abstract 41 | PDF (English) Downloads 40 HTML (English) Downloads 4 XML (English) Downloads 2 ePUB (English) Downloads 5 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.691

Page 80-100

La neteja de l’espai i ribera del riu Mures al 1778 i els seus efectes sobre la navegació i el paisatge de Transsilvània

Dorin-Ioan Rus
Abstract 35 | PDF (Deutsch) Downloads 24 HTML (Deutsch) Downloads 5 XML (Deutsch) Downloads 2 ePUB (Deutsch) Downloads 4 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.694

Page 102-125

Pals com un bosc: La construcció naval xinesa des de la Guerra de Zheng fins a la Guerra de l’Opi (c. 1644-1839)

Ian M. Miller, Jason E. Maltz (Autor/a)
Abstract 56 | PDF (English) Downloads 65 HTML (English) Downloads 16 XML (English) Downloads 4 ePUB (English) Downloads 8 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.692

Page 126-148

Altres museus

Hem de canviar per seguir igual - El Museu Marítim de l'Atlàntic (Nova Escòcia, Canadà)

Kim Reinhardt
Abstract 36 | PDF (English) Downloads 20 HTML (English) Downloads 5 XML (English) Downloads 2 ePUB (English) Downloads 6 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.696

Page 173-183

Àlbum de fotos

Passió per la mar

Abstract 34 | PDF Downloads 14 HTML Downloads 4 XML Downloads 3

Page 185-200