Editorial

Editorial Drassana 30

Enric García-Domingo
Abstract 146 | PDF Downloads 86 HTML Downloads 18 XML Downloads 5 ePUB Downloads 51

Page 6-7

Reportatge

La Lleuda de Cotlliure: Processos del lleuder Joan Raynant (1449-1454)

Elisenda Gràcia Mont
Abstract 185 | PDF Downloads 106 HTML Downloads 46 XML Downloads 5 ePUB Downloads 50 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.695

Page 9-32

Recerca

Dossier

Presentació del dossier: L’abastiment de fusta per la construcció naval

Óscar Riezu Elizalde
Abstract 100 | PDF (Español) Downloads 49

Page 60-61

Fustes de La Laguna de Términos i regions adjacents, i el seu ús en la construcció naval espanyola a finals del segle XVIII

Rafal B. Reichert
Abstract 199 | PDF (Español) Downloads 150 HTML (Español) Downloads 30 XML (Español) Downloads 6 ePUB (Español) Downloads 55 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.690

Page 62-78

Una qüestió de servei al rei: El subministrament de fusta per a la marina francesa en el segle XVIII

Hamish Graham (Autor/a)
Abstract 152 | PDF (English) Downloads 171 HTML (English) Downloads 15 XML (English) Downloads 10 ePUB (English) Downloads 51 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.691

Page 80-100

La neteja de l’espai i ribera del riu Mures al 1778 i els seus efectes sobre la navegació i el paisatge de Transsilvània

Dorin-Ioan Rus
Abstract 139 | PDF (Deutsch) Downloads 168 HTML (Deutsch) Downloads 19 XML (Deutsch) Downloads 6 ePUB (Deutsch) Downloads 48 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.694

Page 102-125

Pals com un bosc: La construcció naval xinesa des de la Guerra de Zheng fins a la Guerra de l’Opi (c. 1644-1839)

Ian M. Miller, Jason E. Maltz (Autor/a)
Abstract 245 | PDF (English) Downloads 209 HTML (English) Downloads 92 XML (English) Downloads 34 ePUB (English) Downloads 60 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.692

Page 126-148

“De la fusta fa hom naus”: El proveïment de fusta per a la construcció naval a Barcelona durant els segles XIV i XV

Marcel Pujol i Hamelink
Abstract 235 | PDF Downloads 158 HTML Downloads 59 XML Downloads 68 ePUB Downloads 62 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.689

Page 150-171

Altres museus

Hem de canviar per seguir igual - El Museu Marítim de l'Atlàntic (Nova Escòcia, Canadà)

Kim Reinhardt
Abstract 142 | PDF (English) Downloads 116 HTML (English) Downloads 14 XML (English) Downloads 3 ePUB (English) Downloads 54 | DOI https://doi.org/10.51829/Drassana.30.696

Page 173-183

Àlbum de fotos

Passió per la mar

Abstract 119 | PDF Downloads 48 HTML Downloads 14 XML Downloads 4

Page 185-200