Sobre la revista

El Museu Marítim de Barcelona publica, des del 1989, la revista Drassana, un dels seus principals mitjans de comunicació i difusió. Aquesta revista ha passat per quatre èpoques diferents quant al disseny i l’orientació. La primera època està representada per un únic número en el qual es combinaven articles d’interès acadèmic amb informació sobre el museu i les seves activitats. A la segona va canviar de format i disseny i, a partir del 2001, en una tercera època, es va produir un canvi d’imatge i s’hi va incorporar el dossier temàtic. Tot i això, la publicació conservava l’esperit de revista general de museu. Això va canviar el 2010, després de la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Museu i la Universitat de Barcelona, mitjançant el qual es va constituir l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània, un instrument per al foment de la recerca en el camp de la cultura marítima i del qual la revista Drassana és el principal mitjà de comunicació. Va ser llavors quan es va decidir convertir Drassana en una revista exclusivament científica i, a aquest efecte, van començar a incorporar-s’hi, a partir del número 23 (2015), la major part dels criteris formals i de continguts que exigeix una capçalera d’aquestes característiques, com l’avaluació doble cec, entre d’altres.
Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona, es finança totalment amb recursos del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.