Informació per als autors/ores

Us interessa publicar a la revista? Es recomana revisar la página Quant A per consultar-ne l’objectiu i l’abast, les polítiques editorials, i també les Directrius per autors/ores. Els autors/ores s'han de registrar a la revista abans de publicar o, si ja hi estan registrats, poden simplement iniciar sessió i començar el procés editorial.