L’Observatori és una estructura creada amb la finalitat de fomentar les activitats de recerca de caire interdisciplinari en diversos dominis de la ciència, la tècnica o les arts, i molt especialment en la cultura i la història marítimes.

La creació de l’Observatori va ser aprovada pel Consell General del Consorci de les Drassanes de Barcelona el 13 de desembre de 2006. A partir d’aquest moment, el Museu Marítim de Barcelona va iniciar contactes amb la finalitat que altres institucions que comparteixen missió i objectius se sumessin a aquesta iniciativa. Fruit d’aquesta voluntat de sumar esforços ha estat la incorporació al projecte de la Universitat de Barcelona, la primera institució que s’ha sumat al projecte a través de la signatura d’un conveni d’adhesió, i a la qual esperem seguiran d’altres.

L’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània disposa de diferents instruments per a dur a terme els seus objectius: programes de recerca, beques i premis de recerca, publicacions, activitats (jornades, congressos, seminaris, etc.) i molt especialment Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona.