Arxivament

Drassana utilitza sistemes reconeguts d’arxivament per ser present en biblioteques i institucions amb l’objectiu de promoure la difusió de la informació que es genera. En aquest sentit, segueix pràctiques de preservació a fi de garantir l’accessibilitat permanent als seus recursos i objectes digitals, d’acord amb les recomanacions establertes per la UNESCO (2014) i el Digital Preservation Handbook (Digital Preservation Coalition), incloent-hi:
- Preservació local en servidors i emmagatzematges propis: realització de còpies de seguretat al servidor i arxivament periòdic mensual en manera local.
- Preservació a través de reposadors i serveis externs: allotjament dels textos complets en reposadors, serveis i sistemes externs com Dialnet o RACO, entre d’altres.

Interoperabilitat

La revista incorpora el protocol d’interoperabilitat OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), que permet la transferència de recursos digitals, principalment de caràcter científic i d’accés lliure.
A més, es duen a terme els processos següents per garantir la preservació i mantenir l’accessibilitat als seus objectes digitals a llarg termini:
- Metadades de preservació: Drassana utilitza metadades de qualitat mitjançant DCMI (Dublin Core Metadata Iniciative), MARC, MODS i OpenURL.
- Identificadors persistents: Tots els articles acadèmics de la revista tenen DOI (Digital Object Identifier).
- Drassana és membre de Crossref.
- Revisió d’integritat d’arxius: de manera periòdica es fan revisions d’integritat dels arxius a través de les eines disponibles al servidor en què es troba allotjada la revista.