Director de la revista
Enric García Domingo
(Museu Marítim de Barcelona)
Editora Cap
Inma González Sánchez
(Museu Marítim de Barcelona)
Consell Editorial
Xavier Gil Pujol
(Universitat de Barcelona)
Jordi Ibarz Gelabert
(Universitat de Barcelona)
Olga López Miguel
(Museu Marítim de Barcelona)
Agustí Martin Mallofré
(Facultat de Nàutica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya)
Comitè Científic Internacional
Michela D’Angelo
(Università degli Studi di Messina)
Elena Frangakis-Syrett
(Queens College and the Graduate Center, CUNY)
Marta García Garralón
(Universitat Nacional d’Educació a Distància)
Agustín Guimerà Ravina
(Consell Superior d’Investigacions Científiques)
Isabel Lobato Franco
(Universitat de Sevilla)
Eloy Martín Corrales
(Universitat Pompeu Fabra)
Carlos Martínez Shaw
(Universitat Nacional d’Educació a Distància)
Patrice Poujade
(Universitat de Perpinyà)
Martín Rodrigo Alharilla
(Universitat Pompeu Fabra)
Roser Salicrú i Lluch
(Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats – Barcelona. Consell Superior d’Investigacions Científiques)
Juan José Sánchez Baena
(Càtedra d’Història Naval – Universitat de Múrcia)
Rafael Torres Sánchez
(Universitat de Navarra)
Jesus Maria Valdaliso Gago
(Universitat del País Basc)
Carmel Vassallo
(Universitat de Malta)