Informació per als bibliotecaris/àries

Es prega els investigadors/ores bibliotecaris/àries que incloguin aquesta revista a la seva llista de revistes electròniques.