Novetats

La convocatòria és oberta, la temàtica se centrarà en estudis sobre la història i cultura marítima, amb un enfocament multidisciplinari en el camp de les Ciències Socials.  També fem una CRIDA  per a la preparació d’un dossier monogràfic sobre ports. El desenvolupament de la industrialització i, en el cas del transport marítim, el pas de la vela al vapor, va comportar la transformació dels ports de l’Antic Règim en moderns ports comercials i industrials. Seran benvinguts els estudis locals referits a ports concrets, així com els referits als sistemes portuaris d'una determinada regió, sempre que considerin processos llargs en el desenvolupament de la industrialització.


Llegir més


Les transformacions portuàries sorgides amb el desenvolupament del contenidor van convertir en obsolets els antics ports històrics.  Però ja abans, el desenvolupament de la industrialització i, en el cas del transport marítim, el pas de la vela al vapor, havia comportat la transformació dels ports de l’Antic Règim en moderns ports comercials i industrials. Proposem l'enviament d'estudis que aprofundeixin en la història de la creació d'aquests nous ports. Seran benvinguts els estudis locals referits a ports concrets, així com els referits als sistemes portuaris d'una determinada regió, sempre que considerin processos llargs en el desenvolupament de la industrialització.


Llegir més


La convocatòria és oberta, la temàtica se centrarà en els estudis sobre la història marítima i cultura, amb un enfocament multidisciplinar en el camp de les Ciències Socials. La recepció de les obres tindrà lloc fins el 30 de setembre, a l'any 2020.


Llegir més