Per participar en el procés de revisió en qualitat d’expert/a, podeu enviar el vostre curriculum vitae de 300 paraules al correu electrònic de l’editora, Inma González Sánchez: gonzalezsin@mmb.cat. La vostra proposta serà examinada pel Consell Editorial i, si s’accepta, es posaran en contacte amb vós. També us podeu registrar a la revista i marcar l’opció Sí, sol·licitar el rol de revisor/a extern/a, editar el perfil d’usuari i emplenar, a més de les dades personals, els idiomes de treball, els interessos de revisió i el resum biogràfic