El Museu Marítim de Barcelona presenta el llibre digital, Las Reales Atarazanas de Barcelona en la edad moderna. La gran fábrica de galeras de la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII) , d'A. Jorge Aguilera López i Alfredo Chamorro Esteban.

Aquest treball és fruit d'una investigació promoguda pel Museu Marítim de Barcelona. Suposa una aportació essencial per al coneixement de la història d’aquest  arsenal de galeres, i per reescriure la història de Barcelona i de Catalunya en un període que no ha rebut l'atenció que mereix.