Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • Els articles proposats per a la seva publicació poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià. El consell editorial pot valorar en casos concrets la inclusió d’articles en altres idiomes.
  • Cada article ha d’anar acompanyat de dos resums, un en anglès i un altre en castellà, de 100-150 paraules organitzades en un únic paràgraf, sense salts de línia. També s’ha d’incloure 4 o 5 paraules clau en cadascun dels dos idiomes
  • S’han d’enviar el nom i les dades de l’autor, que inclourà les dades professionals amb el centre de treball y el correu electrònic. Els autors hauran d’indicar el seu codi ORCID. Els que no tinguin encara aquest identificador personal es poden registrar gratuïtament a http://orcid.org per completar aquesta dada. En els articles signats per més d’un autor haurà de figurar l’ORCID de tots
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a Directrius per l'autor/a.
  • Asseguris, en el cas que sigui necessari, que té els permisos dels titulars dels drets per la publicació de les il·lustracions.
  • Sempre que que sigui possible es proporcionen les adreces URL per a les referències.