Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 • La text no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • Els articles proposats per a la seva publicació poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià. El Consell Editorial pot valorar, en casos molt excepcionals, la inclusió d’articles en altres idiomes.
 • Els/les autors/ores han d'assegurar-se que: el Títol de l'article, el resum i les paraules clau estan incloses en, almenys tres idiomes (anglès, castellà i català), o quatre si l'idioma original de l'article és un de diferent d'aquests tres; el resum consta de màxim 150 paraules cadascun, organitzades en només un paràgraf, sense salts de línia; i que s'inclouen 4 o 5 paraules clau.
 • Tots/es els autors/ores que contribueixen a un original i les seves dades (nom complet, centre de treball, l’adreça electrònica, ORCID - en cas que no se’n disposi, la persona es pot registrar de franc a http://orcid.org -) s'inclouen en el primer procés d'enviament. En aquest sentit, els/as autors/res han d'adjuntar una Declaració d'Autoria en els Comentaris per a l'editor/ora al costat de la seva postulació. En aquesta declaració, els/as autors/ores han d'informar sobre els criteris triats per a decidir l'ordre de signatura de l'article, així com de la contribució específica de cadascun dels autors/ores a aquest. Aquesta Declaració ha d'estar signada per tots i cadascun dels autors/ores. En el procés d'edició no es podran afegir més autors/ores excepte causa justificada. La revista no es fa responsable de les autories que puguin haver-se omès en el procés d'enviament.
 • El text s´ adapta els requisits estilístics i bibliogràfics indicats a les Directrius per autors/ores.
 • Cal assegurar, en cas que sigui necessari, que té els permisos dels qui (persones físiques o institucions) ostentin els drets per a la publicació de les il·lustracions.
 • Sempre que que sigui possible es proporcionen les adreces URL per a les referències.
 • S'han d'acceptar les obligacions que asseguren que els/les autors/ores segueixen principis ètics en el procés de publicació científica. Els/les autors/ores confirmaran que compleixen amb els criteris ètics de publicació (COPE), o els Principis de Transparència i Bones Pràctiques en la Publicació Acadèmica del DOAJ.
 • El text està en font Times New Roman, cos 12 per al text i cos 10 per a les notes amb interlineat a doble espai; i totes les il·lustracions, figures i taules han estan col·locades en els llocs del text apropiats, en comptes del final.
 • Las referencias bibliográficas deberán llevar su enlace DOI si cuentan con el mismo.