Drets d’autor i llicències

La presentació d’una sol·licitud de publicació comporta l’acceptació de l’Acord de publicació de la revista.

Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona, és propietat del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Drassana, des dels seus inicis el 1989, ha publicat tot el seu contingut en accés lliure. Si bé, és a partir del canvi d'orientació de la revista (número 23 de 2015) quan la revista comença a apostar, en major mesura, per una política de ciència oberta. Així, en el número 28 de 2020 Drassana adopta la llicència internacional Creative Commons Atribució-SinDerivadas 4.0 i, des del número 29 (2021) en endavant, s'acull a la llicència internacional Creative Commons Atribució-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

En aquest sentit tots els articles acadèmics i/o científics publicats a la revista Drassana són d'accés lliure i propietat dels seus autors i autores, que conserven el dret d’autoria, cedint a la revista el dret de la primera publicació sota la esmentada llicència d’atribució Creative Commons, que permet que tercers utilitzin el treball publicat sempre que esmentin tant l'autoria de l'obra com la publicació inicial en aquesta revista.

• La revista té dret a la difusió i distribució dels texts amb finalitats acadèmiques. Drassana permet i anima als autors/ores a ampliar la visibilitat, abast i impacte dels seus articles i/o el material complementari a aquests publicats a la revista mitjançant la redifusió (auto-arxiu) dels mateixos en:

  1. Als seus espais web personals (web, blog, fòrums científics, xarxes socials, etc.).
  2. Arxius oberts institucionals (arxius universitaris, Hispana, Europeana, European Open Science Cloud (EOSC), etc.).
  3. Xarxes socials de naturalesa acadèmica i científica (ResearchGate, Academia.edu, etc.).

• La revista Drassana no cobra cap cost als autors/ores per la presentació d'originals ni pel processament dels articles. En aquest sentit, la revista segueix la definició d'accés obert del DOAJ: “Les definim com a revistes on el titular dels drets d'autor d'un treball acadèmic concedeix els drets d'ús a altres utilitzant una llicència oberta (Creative Commons o equivalent) que permet el lliure accés immediat al treball i permet a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enllaçar els texts complets dels articles, rastrejar-los per a la seva indexació, passar-los com a dades a un programari o utilitzar-los per a qualsevol altre fi lícit”. Polítiques d'accés: Open Access (Diamant) i Dulcinea (blau).

• La secció "Albùm de fotos" es publica sota Copyright per a preservar els drets que puguin tenir les fotografies.

Drassana no es responsabilitza de les opinions manifestades als articles signats.