Drets d’autor i llicències

La presentació d’una sol·licitud de publicació comporta l’acceptació de l’Acord de publicació de la revista.

Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona, és propietat del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

• Els autors/ores dels treballs editats es comprometen a cedir els drets a la revista Drassana perquè pugui reproduir-los per mitjà de qualsevol sistema de reproducció vigent. Reservats tots els drets: © Els autors © Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

• Els drets sobre els continguts dels articles pertanyen als seus autors/ores, però la revista aposta per una política de ciència oberta i s’acull a la llicència Creative Commons 4.0. Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona no aplica APC (article processing charge) als autors/ores. En aquest sentit, la revista segueix la definició d’accés obert del DOAJ: «Les definim com revistes en què el titular dels drets d’autor d’un treball acadèmic concedeix els drets d’ús a d’altres utilitzant una llicència oberta (Creative Commons o equivalent) que permet el lliure accés immediat al treball i permet a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, cercar o enllaçar els textos complets dels articles, rastrejar-los per a la seva indexació, passar-los com a dades a un programari o utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat lícita». Polítiques d’accés: Open Access (Diamant) y Dulcinea (blau)

Drassana no es responsabilitza de les opinions manifestades als articles signats.

• Es prohibeix la reproducció de qualsevol part de la revista sense esmentar-ne la procedència.

• S’informarà de la publicació les persones que hagin redactat els articles.

S’anima els autors/ores a compartir el seu treball publicat a totes les plataformes de difusió en obert o espais personals que considerin, per impulsar al màxim la difusió i el coneixement de la seva publicació.