Història marítima i humanitats digitals

Main Article Content

Editor Drassana

Keywords

humanitats digitals, història marítima

Resum

El Manifest per unes humanitats digitals (París, 2010) defineix les humanitats digitals (HD) com una transdisciplina portadora dels mètodes, els dispositius i les perspectives heurístiques relacionats amb els processos de digitalització en el camp de les ciències humanes i socials. Ara bé, si deixem de banda les definicions formals, per comprendre què són les HD poden ser claus la potenciació de l’accés lliure a dades i metadades, per una banda, i la circulació lliure dels mètodes i els resultats de les recerques, per una altra.
Paraules com interdisciplinari o multidisciplinari semblen tant clares i acceptades com depreciades per un ús excessiu, però, en el cas de les humanitats digitals, no hi ha altre remei que afirmar que és una disciplina que requereix la col·laboració entre els especialistes en informàtica i documentació i els investigadors de la branca corresponent de les humanitats.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 138 | PDF Downloads 51