Identificant el derelicte Deltebre I. Un vaixell de transport enfonsat a Terres de l’Ebre durant la Guerra del Francès (1813)

Main Article Content

Rut Geli Mauri https://orcid.org/0000-0001-7263-5070
Nicolás C. Ciarlo https://orcid.org/0000-0002-1995-6227

Keywords

Derelicte, delta de l’Ebre, Guerra del Francès, vaixell de transport, carregament de pertrets militars

Resum

El derelicte Deltebre I, descobert de forma casual l’any 2008 proper a la desembocadura de l’Ebre, vas ser objecte d’excavació en extensió per part del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya entre els anys 2009 i 2016. El fet que poc després de l’enfonsament quedés colgat pel sediment va generar que les restes quedessin protegides i en un estat excepcional de conservació.
El seu estudi ha permès conèixer que es tracta d’un vaixell de transport de munició i pertrets militars que s’enfonsà l’any 1813, en el context de la Guerra del Francès, juntament amb 3 transports més. Formava part del comboi aliat que es trobava navegant de retorn a Alacant després d’una operació amfíbia fallida per assetjar la ciutat de Tarragona.
El present treball és la conjunció de la recerca arqueològica juntament amb l’estudi de les nombroses fonts històriques de l’època, amb l’objectiu d’intentar dilucidar la identitat del derelicte Deltebre I.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 34 | PDF Downloads 16 HTML Downloads 1 XML Downloads 0 EPUB Downloads 5

Referències

Blanch, Adolfo. Cataluña. Historia de la Guerra de la Independencia en el antiguo Principado. Bajo la inspección de D. Joaquin Roca y Cornet, Tomo II, Barcelona: Impr. y Libr. Politécnica de T. Gorchs, 1861.
Bofarull, Antonio. Historia crítica de la Guerra de la Independencia en Cataluña, Barcelona: P. Nacente editor, 1886-1887.
Ciarlo, Nicolas C. “Experimentación, transferencia tecnológica y conservadurismo: notas sobre la introducción del aforro de cobre en los barcos de madera del siglo XVIII”, Revista Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana, núm. 6, (2017): 9–27. 10.35305/tpahl.vi6.48
Ciarlo, Nicolás C. “Industrialisation, Warfare, and Science: An Archaeological-historical Insight into Technological Changes of Mid-18th to Early 19th-century European Naval Ships”, International Journal of Nautical Archaeology, (6 juny 2023). 10.1080/10572414.2023.2212408
Ciarlo, Nicolás C.; Argüeso, Amaru. “Archaeometric and Archaeometallurgical Studies on Historical Shipwrecks: Research Experiences in Argentina”, Journal of Maritime Archaeology, vol. 14, núm. 1, (2019): 127–150. 10.1007/s11457-018-9203-5
Ciarlo, Nicolás C.; Charlin, Judith; Alberti, Jimena; Buscaglia, Silvana; Vivar, Gustau; Geli Mauri, Rut. “Size and shape analysis of gunflints from the British shipwreck Deltebre I (1813), Catalonia, Spain: a geometric morphometric comparison of unused and used artefacts”, Archaeological and Anthropological Sciences vol. 11, (2019): 6569–6582. 10.1007/s12520-019-00925-1
Geli Mauri, Rut. “El pecio Deltebre I. Un transporte militar hundido en 1813 en la desembocadura del Ebro”. Canelobre: Revista del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, no.72, (2021): 313–325.
Gurney, William. B. The Trial of Lieutenant General Sir John Murray. Londres: T. Egerton, 1815.
Hogg, O. F. G. “The Broad Arrow: Origin and Use of the Ordnance Mark of Serviceability”, Army Ordnance 14, núm.. 81 (1933): 161–163. http://www.jstor.org/stable/45376076.
Lavery, B. The arming and fitting of English ships of War 1600-1815. Londres: Conway Maritime Press, 1987.
Lipscombe, Nick. Wellington’s Guns: The Untold Story of Wellington and his Artillery in the Peninsula and at Waterloo. Oxford: Osprey Publishing, 2013.
Lloyd’s List [1811-1812]. Farnborough: Gregg International Publishers Limited, 1969. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015005721405&seq=6
Lloyd’s List, 1813 & 1814. Farnborough: Gregg International Publishers Limited, 1969. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015005785830&seq=5&q1=magnum
Malamud, Florencia; Northover, Peter; Northover, Shirley M.; Nneji, S.; Kelleher, Joe; Ciarlo, Nicolas C.; Geli Mauri, Rut. “Spatially resolved neutron texture measurements of copper bolts from the Deltebre I (1813) site”. Materials Characterization 192, (October 2022): 112183. 10.1016/j.matchar.2022.112183
McCarthy, Michael. Ships’ Fastenings. From Sewn Boat to Steamship. College Station: Texas A&M University Press, 2005.
O’Byrne, William R. A Naval Biographical Dictionary. Comprising the Life and Services of Every Living Officer in Her Majesty’s Navy, from the Rank of Admiral of the Fleet to that of Lieutenant Inclusive. London: John Murray, 1849
Pujol, Marcel.; De La Fuente, Pablo.; Raurich, Xim; Sánchez, Andrés; Llorens, Josep Maria; Palomo, Antoni; Nieto, Xavier. Roses II, Perola V i Presido: Tres vaixells enfonsats a l’Empordà durant la Guerra del Francès (1808-1814), Monografies del CASC 4, Girona, 2003.
Rovira, Salvador J. Tarragona a la Guerra el Francès (1808-1813), Quaderns de l’Arxiu 6, Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2011.
Sánchez-Arcilla, Agustín; Jiménez, José A.; Valdemoro Herminia I. “The Ebro Delta: Morphodynamics and Vulnerability”, Journal of Coastal Research 14 vol. 3 (1998): 754–772.
“Society for the Registry of Shipping (1804)”. The Register of Shipping for the Year 1804. Underwriters. London: Galabin and Marchant. https://archive.org/details/HECROSU1804.
“Society for the Registry of Shipping (1810)”. The Register of Shipping for the Year 1810. Underwriters. London: Galabin and Marchant. https://archive.org/details/HECROSU1810
“Society for the Registry of Shipping (1814)”. The Register of Shipping for the Year 1814. Underwriters. London: Marchant and Galabin. https://archive.org/details/HECROSU1814
Staniforth, M. “The introduction and use of Copper Sheathing - A history”, The Bulletin of the Australian Institute for Maritime Archaeology, 9 (1-2) (1985): 21–48.
Stimson, Alan. “The Influence of the Royal Observatory at Greenwich upon the Design of 17th and 18th Century Angle-Measuring Instruments at Sea”. Vistas in Astronomy núm. 20, (1976): 123–130. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0083665676900210
Suchet, Louis-Gabriel. Memorias del Mariscal Suchet, Duque de Albufera, sobre sus campañas en España, desde el año 1808 hasta el 1814, escritas por él mismo, traducidas en español, con el mas particular esmero, Tomo Cuarto. París: Gaultier-Laguionie, 1829.
Sutcliffe, R. K. Bringing Forward Shipping for Government Service: The Indispensable Role of the Transport Service, 1793 to 1815. Tesis doctoral, Universitat de Greenwich, 2013. http://gala.gre.ac.uk/id/eprint/11449
Sutcliffe, Robert K. British Expeditionary Warfare and the Defeat of Napoleon, 1793-1815. Woodbridge: The Boydell Press, 2016.
Vivar, Gustau: Geli, Rut; Nieto, Xavier. “Deltebre I. Un barco hundido en la desembocadura del Ebro durante la Guerra del Francés”, Actas del I Congreso de Arqueología Naútica y Subacuática Española, Vol. 1, coordinat per Xavier Nieto i Manuel Bethencourt, 221–227, Cádiz: Editorial UCA, 2014.
Vivar, Gustau; Geli, Rut; Torra, Thais. “El vaixell Deltebre I: resultats de les excavacions subaquàtiques en un vaixell de càrrega militar”. 200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres de l’Ebre. Actes del Congrés d’Història i d’Arqueologia, editat per Roc Salvadó i Joan Martínez, 203–216, Benicarló: Onada Edicions, 2016.
Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail, 1793-1818. Design, Construction, Careers, and Fates. Barnsley: Seaforth Publishing, 2007.