Aportació a l’estudi de la vigilància costanera a Eivissa al segle XVI un registre d’avisos dels anys 1586 i 1587

Main Article Content

Antoni Tur Torres https://orcid.org/0000-0002-9895-6179

Keywords

vigilància costanera, navegació, cors, esclavitud

Resum

El setge naval del segle XVI als dominis mediterranis de la monarquia hispànica per part de l’imperi otomà és un tema que ha estat àmpliament estudiat; tanmateix, la localització de documentació inèdita pot servir per ampliar-ne el coneixement. En aquest article s’analitza una font que fins al moment no havia estat estudiada. Es tracta d’un registre dels pagaments fets a les persones que van donar avisos per moviments sospitosos a la costa durant els anys 1586 i 1587. La font és el Llibre del bosser de la Universitat d’Eivissa, del 1586-1587. Farem un estudi del tipus d’acció registrada, dels llocs, dels vaixells i de les persones que fan els albiraments. La presència constant de vaixells enemics i els freqüents atacs i desembarcaments ens donen una idea de la incidència d’aquesta situació en la vida quotidiana.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 62 | PDF Downloads 18 HTML Downloads 5 XML Downloads 0 EPUB Downloads 5

Referències

Calafat Marí, Conxa. «Els noms de persona a l’Eivissa de 1730», a Actes del col·loqui d’onomàstica. XXIV col·loqui general de la Societat d’Onomàstica. Eivissa, 10 i 11 d’octubre de 1998 (Societat d’Onomàstica, Butlletí interior núm. LXXXIII). Eivissa: Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 2000, 119–129.
Colomar Ferrer, Santiago. Una frontera oblidada. Atacs i desembarcaments de corsaris nord-africans a Catalunya, València i Balears (1571-1650). Tesi doctoral: Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016, http://hdl.handle.net/10803/398537.
Costa Ribas, Benjamí. «Notes històriques sobre la pesca amb almadrava a les illes Pitiüses», Eivissa, 56 (2014), 42–53, https://raco.cat/index.php/Eivissa/article/view/282965.
Deià i Tortella, Antoni (atribuïda). Resumpta Histórica, Geográfica y Coronológica de las mismas Islas, pròleg a les Reales Ordinaciones de la Isla y Real Fuerça de Iviza. Palma: Imprenta de Miguel Cerdà y Antich, 1751.
Escandell Bonet, Bartomeu. Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón, 4 vol., Palma-Oviedo: El Tall Lleonard Muntaner Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1994-2008.
Espino López, Antonio. Los gobernadores de Ibiza en el siglo XVII. Política y guerra en un enclave del Mediterráneo, Eivissa: Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Departament de Cultura, 2007.
Fajarnés Tur, Enric. «Distribución de la renta de la sal en Ibiza», a Los Archivos de Ibiza, any III, I, 1904, 86–89.
Fajarnés Tur, Enric. Política económica de Ibiza en el siglo XVII (Estudio histórico), Palma: Hijas de J. Colomar, 1930.
Fernández, Jordi H., Mezquida, Ana i Garijo, Belén. “Excavación de los restos humanos hallados en Espalmador (Formentera)”, Saguntum, núm. 41,2009, 251–270.
Ferrer Abárzuza, Antoni. Captius i senyors de captius a Eivissa. Una contribució al debat sobre l’esclavitud medieval (segles XIII-XVI), València: Universitat de València, 2015.
Ferrer Abárzuza, Antoni. «Formentera abans de Marc Ferrer», Formentera, núm. 10, 2022, 49–89.
Ferrer Abárzuza, Antoni, coord. Galiotes! Una batalla oblidada. 12 de juny de 1607, Eivissa: Associació Marítima Cultural d’Eivissa i Formentera, Surumbam, 2023.
Ferrer Abárzuza. Antoni. Les salines i la sal en el «Llibre de la Cadena». 1261-1696. Vol. 4 de Llibre de la Cadena, Eivissa: Arxiu Històric d’Eivissa, Regidoria de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Eivissa, 2004.
Ferrer Abárzuza, Antoni. «“En terra de moros a captivar”. Corsaris a l’Eivissa medieval», dins Fanny Tur Riera, coord., Corsaris. Eivissa: Ajuntament d’Eivissa, 2007, 32–64.
Ferrer Abárzuza, Antoni. «Els treballadors de les muralles renaixentistes d’Eivissa. Un llibre de salaris de 1561», a Congreso Internacional: fortificación y frontera marítima. Eivissa: Ajuntament d’Eivissa, 2005 (editat en CD, Dep. Legal I-97-2005), https://www.academia.edu/1638624/_Els_treballadors_de_les_muralles_renaixentistes_dEivissa_Un_llibre_dobra_de_1561_.
Ferrer i Mayans, Vicent. Un memorial de la guerra contra el turc. Les «Notes» dels «Llibres d’entreveniments» de la parròquia de Santa Maria d’Eivissa (segle XVI), Barcelona: Curial, 1997.
Ferrer i Mayans, Vicent i Ribes i Marí, Enric. La toponímia de Formentera. Barcelona: Societat d’Onomàstica, 2023.
Fontana Lázaro, Josep. De en medio del tiempo. La segunda restauración española, 1823-1834. Barcelona: Crítica, 2013 (1a ed., 2006).
Garcés Ferrà, Bartomeu. «Piratería y defensas en las costas de Ibiza (Notas extraídas de las cuentas de los clavarios de la isla en el siglo XVI)», separata del Boletín del Reino de Mallorca, annex de Saitabi, València: Imprenta Diana, antes Vives Mora, 1947.
Hocquet, Jean-Claude. «Métrologie du sel et histoire comparée en Méditerranée», a Anales, Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 29, núm. 2 (1974): 393–424, https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1974_num_29_2_293479.
Hocquet, Jean-Claude. «Les ports du sel en Europe méridionale», a Simonetta Cavaciocchi (ed.). I porti come impresa economica. Atti della «Diciannovesima Settimana di Studi«». 2-6 maggio 1988. Prato: Istituto Datini, 1988, 41–58 (Versió castellana: «Los puertos de la sal en la Europa meridional. Contribución a las estructuras de un gran comercio», Estudis d’Història Econòmica, núm. 1, 1988: 5–26.
Juan Vidal, Josep. Felipe IV y Mallorca: los servidores del rey. Palma: El Tall, 2014.
Lechuga de Serantes, José Enrique, coord. Piri Reis. Kitab-I Bahriye. Libro para navegantes. Madrid: Ministerio de Fomento, 2007.
López Nadal, Gonçal. El corsarisme mallorquí a la Mediterrània occidental, 1652-1698: un comerç forçat. Palma: Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears, Direcció General de Cultura, 1986.
Macabich Llobet, Isidor. Eivissa, les seves institucions històriques, Barcelona: Rafael Dalmau, 1964.
Macabich Llobet, Isidor. Historia de Ibiza, 4 vol., Palma de Mallorca: Daedalus, 1966–1967 (Reimpressió: Barcelona: Art-85, 1989).
Marí Cardona, Joan. La conquista catalana de 1235. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 2007 (1a ed. del 1976).
Marí Cardona, Joan. Els llibres d’entreveniments. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1981.
Marí Cardona, Joan. Sant Ofici, Eivissa: Ajuntament d’Eivissa, Regidoria de Cultura, 1990.
Marí Planells, Neus i Ribes i Marí, Enric. La toponímia de la costa de Sant Josep de sa Talaia. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 2023.
Marlasca Martín, Ricard, Escandell Torres, María José i López Garí, Josep Maria. «Una necròpolis de pirates a l’illa de sa Conillera», Quaderns d’Arqueologia Ebusitana, núm. 3 (2010), 116–122.
Martín Parrilla, Ángeles i Marí Casanova, Joan Josep. «La restauració de la torre de sa Sal Rossa: estudi arquitectònic i arqueològic», Quaderns d’arqueologia ebusitana, núm. 1 (2008), 7–14.
Pare Gaietà de Mallorca (vegeu Antoni Deià i Tortella).
Piferrer, Pau i Quadrado, Josep Maria. Islas Baleares, Palma: Ediciones de Ayer, 1969 (1a ed., Barcelona: Daniel Cortezo, 1888).
Planells Ripoll, Joan. «Els darrers esclaus d’Eivissa», Eivissa, núm. 19-20, 1991, 6–10.
Posadas López, Eduardo J. Arquitectura defensiva de Formentera. Eivissa: Ibosim, 1995.
Posadas López, Eduardo J. Torres y piratas en las Islas Pitiusas. Eivissa: Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Conselleria de Cultura, 1989.
Ribes i Marí, Enric. Noms de lloc. Sant Jordi de ses Salines: Can Sifre, 1992.
Ribes i Marí, Enric. La toponímia de la costa de Sant Antoni de Portmany, Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1995 (Segona edició, corregida i augmentada: Eivissa: Miquel Costa Editor, 2023).
Ribes i Marí, Enric. «Toponimia i dialecte a Eivissa i Formentera. El paper dels topònims en la recerca dialectal: l’exemple de la costa pitiüsa». Tesi doctoral. Universitat de València, Departament de Filologia Catalana, 2009.
Ribes i Marí, Enric i Tetteh Morcillo, Irene. La toponímia de la costa de Santa Eulària des Riu. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 2023.
Seguí Beltran, Andreu. «Las Baleares frente al corso. La defensa de un archipiélago en el Mediterráneo del siglo XVI», Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona, núm. 28 (2020), 7–20. DOI: 10.51829/Drassana.28.636
Seguí Beltran, Andreu. «El corso en Baleares en el siglo XVI», Drassana, núm. 23, 2015, 110–123, https://revistadrassana.cat/index.php/Drassana/article/view/640/701.
Seguí Beltran, Andreu. «Santanyí i els corsaris al segle XVI», Santanyí: llengua, terres i gent: I Jornades d’Estudis Històrics Locals de Santanyí, Santanyí, Ajuntament de Santanyí, 2015, 149–170.
Seguí Beltran, Andreu. ¿Unas islas asediadas? La defensa de Baleares (1480-1620). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2018. Tesi doctoral, http://hdl.handle.net/10803/663380.
Serra Rodríguez, Joan Josep. «Sal Rossa, torre de sa», Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, vol. 11, Eivissa: Consell d’Eivissa – Consell de Formentera, 2011, 56–58, https://www.eeif.es/veus/Sal-Rossa-torre-de-sa/.
Torres Peters, Francesc Xavier. El capbreu dels arquebisbes de Tarragona Gonçal Ferrandis d’Híxar i el cardenal Domènec Ram (1433-1437). Eivissa: Consell d’Eivissa i Caixa de Balears «Sa Nostra», 2011.
Tur Torres, Antoni. La sal de l’illa. Les salines d’Eivissa al segle XVII. Estudi dels «llibres de la sal» (1639-1640), Barcelona: Museu Marítim de Barcelona, 2014.
Tur de Montis i Ayguavives, Joan. Cartografía histórica de Ibiza y Formentera. Barcelona: CSIC, 1984.
Vidal Bonavila, Judit. L’aprofitament del mar en els segles XVI i XVII: estudi comparatiu de les almadraves de la Corona d’Aragó. Tesi doctoral. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2015, http://hdl.handle.net/10803/319443.
Vuillier, Gaston, Les illes oblidades. Viatge a les Balears. Palma de Mallorca: Moll, 1973 (edició original en francès: Les îles oubliées. Les Baléares, la Corse et la Sardaigne. Impressions de voyage illustrées par l’auteur. París: Hachette, 1893, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107260s.image.