Digitalització, conservació i visualització de fonts arxivístiques d’història marítima: el cas dels diaris de navagació dels vaixells dels segles XIX i XX

Main Article Content

Kostas Petrakis
Georgios Samaritakis
Thomas Kalesios
Enric García Domingo
Apostolos Delis
Yannis Tzitzikas
Martin Doerr
Pavlos Fafalios

Keywords

visualització de mapes, humanitats digitals, navegació digital, història marítima, diaris de navegació, conservació de dades, transcripció de dades d'arxiu

Resum

Una àmplia àrea de recerca en ciències històriques es refereix a l’anàlisi de fonts d’arxiu històric. Això implica activitats com la digitalització de les fonts històriques, generalment mitjançant fulls de càlcul o bases de dades relacionals simples, i després analitzar les dades transcrites mitjançant un seguit de mètodes en funció del tipus de dades i del tipus de pregunta de recerca que cal respondre. En aquest article, es descriu el procés de digitalització, conservació i visualització de fonts d’arxiu originals de la història marítima, un procés realitzat en el context d’un projecte europeu (ERC) anomenat SeaLiT. En particular, presentem un conjunt d’eines innovadores que s’han implementat per donar suport als historiadors a la transcripció de les fonts originals i a la conservació de les dades transcrites, així com una aplicació web que visualitza les dades conservades en un mapa interactiu. El procés global es demostra per al cas de 16 diaris de navegació dels segles XIX i XX, conservats per set arxius a Grècia i Espanya.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 566 | PDF (English) Downloads 285 HTML (English) Downloads 112 XML (English) Downloads 11 ePUB (English) Downloads 113