La mestrança al mar Contractació i remuneració de mestres d'aixa i calafats a bord de vaixells mercants catalans (segles XVIII-XIX)

Main Article Content

Olga López Miguel

Keywords

construcció naval en fusta, gremis, condicions laborals, formes de remuneració

Resum

Entre 1750 i 1825, els treballadors de la Maestranza a la Cataluna moderna configuren un col·lectiu numèricament important i estratègicament fonamental per a l'expansió de el comerç marítim. Encara que el seu àmbit de treball «natural» és terra ferma i el seu sistema de producció reté una forta empremta medieval, hi ha espais on aquestes regulacions s'adapten a circumstàncies més flexibles i contemplen trajectòries similars a altres col·lectius la evolució està marcada pel ritme dels processos de proletarització que experimenten, com és el cas de el personal embarcat. Aquest treball ha permès estudiar com conviuen aquestes dues fórmules de treball, quin impacte tenen en l'activitat i quin lloc ocupen en les tripulacions els treballadors de la Maestranza embarcats. Igualment, intenta valorar si aquest treball representava una activitat complementària la remuneració era necessària per a la subsistència. Finalment, s'examina l'evolució d'aquest col·lectiu en comparació amb la d'altres membres de les tripulacions per establir si comparteixen una trajectòria comú o, per contra, les especificitats del seu ofici determinen una evolució divergent.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 148 | PDF (Español) Downloads 96 HTML (Español) Downloads 26 XML (Español) Downloads 9 ePUB (Español) Downloads 46