Drassana, fidel al seu compromís amb la comunitat científica i amb la societat, garanteix tant l’ètica com la qualitat dels articles publicats, respectant en tot moment el contingut i la integritat dels articles.