[1]
M. Mineo, J. F. Bao, L. Caruso Fermé, M. Cubas, G. Remolins, and N. Mazzucco, “Les piragües de La Marmotta, autèntica enginyeria per navegar per la Mediterrània durant l’expansió neolítica ”, Drassana, vol. 29, no. 29, pp. 114–131, Mar. 2022.