[1]
B. Von Briesen, “El torn continuarà Contractació, treball i remuneració en els gremis marítims de manipulació de mercaderies de Barcelona durant la liberalització (cap al 1760-1840) ”, Drassana, no. 24, pp. 66–91, Mar. 2017.