Von Briesen, B. (2017) “El torn continuarà Contractació, treball i remuneració en els gremis marítims de manipulació de mercaderies de Barcelona durant la liberalització (cap al 1760-1840) ”, Drassana. Barcelona, Spain, (24), pp. 66–91. Available at: https://revistadrassana.cat/index.php/Drassana/article/view/631 (Accessed: 19 May 2024).