Comes, M. (2010) “La Cartografia nàutica àrab en el context mediterrani (c.1300-1600) : un projecte en marxa”, Drassana. Barcelona, Spain, (17), pp. 82–93. Available at: https://revistadrassana.cat/index.php/Drassana/article/view/387 (Accessed: 21 April 2024).