Ramells Cabreres, C. (2010) “L’Atles nàutic de Bartomeu Olives : un estudi de la tècnica pictòrica sobre pergamí en un portolà del segle XVI”, Drassana. Barcelona, Spain, (17), pp. 72–81. Available at: https://revistadrassana.cat/index.php/Drassana/article/view/386 (Accessed: 14 April 2024).