Ramells Cabreres, Carme. 2010. “L’Atles nàutic De Bartomeu Olives : Un Estudi De La tècnica pictòrica Sobre Pergamí En Un Portolà Del Segle XVI”. Drassana, no. 17 (February). Barcelona, Spain:72-81. https://revistadrassana.cat/index.php/Drassana/article/view/386.