Musich, W. N., Vega, N. ., & Larker, J. (2022). El Puerto Nuevo de la ciutat de Paraná (Argentina) durant el segle XX. Aproximacions a un objecte d’estudi: Aproximaciones a un objeto de estudio. Drassana, 29(29), 96–113. https://doi.org/10.51829/Drassana.29.676