Ramells Cabreres, C. (2010). L’Atles nàutic de Bartomeu Olives : un estudi de la tècnica pictòrica sobre pergamí en un portolà del segle XVI. Drassana, (17), 72–81. Retrieved from https://revistadrassana.cat/index.php/Drassana/article/view/386