(1)
Garcia Domingo, E. Recerca En història contemporània : Port I Ferrocarril a Barcelona. Drassana 2010, 165-167.