Els oficis de mar a la Barcelona moderna (segles XVI-XVII) Família i societat

Main Article Content

Alfredo Chamorro Esteban

Keywords

Barcelona, mar, oficis del mar, pescador, mariner i mestre d’aixa

Resum

La història de la ciutat de Barcelona no es pot entendre sense tenir en compte la seva relació amb el mar. Sovint, però, la historiografia no ha prestat l’atenció adequada a l’orientació marítima de la ciutat, especialment en època moderna. Això, ha fet que bona part de la població de la ciutat, que tenia en el mar el seu mitjà de vida, hagi quedat oblidada al discurs històric. Aquest estudi pretén recuperar per la memòria de la ciutat a la gent que vivia del mar, exercint oficis propis d’aquest medi, com els pescadors, mariners, mestres d’aixa o calafats. Tots ells, amb les seves famílies, conformaven la gent de mar de Barcelona que, sens dubte, contribuí a la conformació identitària de la ciutat i dels seus habitants.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 185 | PDF Downloads 126 HTML Downloads 32 XML Downloads 23 ePUB Downloads 24