Els pescadors i la pesca a la Marina de la Selva del quatre-cents Una nova recerca

Main Article Content

Antoni Ginot Julià

Keywords

pescadors, tinença de terra, agricultura, Selva

Resum

L'ofici de pescador a Catalunya, al llarg de la història, ha anat acompanyat d'una sèrie de tasques complementàries més enllà de la pesca en si. En aquest article farem un repàs a l'abast de la propietat d ela terra i de les activitats agrícoles entre els pescadors de les viles de Tossa, Lloret i Blanes, situades a la comarca de la Selva, al segle XV. Així doncs, s'observarà com aquests pescadors tenien un ampli ventall de possibilitats de complementar les seves economies, des del cultiu de l'hort fins a la tinença de masos, passant per l'omnipresent vinya i el conreu de cereals. També es podran analitzar breument algunes estratègies de compatibilitat entre tasques pesqueres i el conreu d'aquestes terres.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 147 | PDF Downloads 74 HTML Downloads 34 XML Downloads 12 ePUB Downloads 31