Museu Marítim de Mallorca, el naixement d’un museu a principis del segle XXI

Main Article Content

Albert Forés Gómez

Keywords

Museu Marítim de Mallorca

Resum

El Consorci Museu Marítim de Mallorca es constitueix a finals de l’any 2017, se n’aproven els estatuts el gener de 2018 i, tot seguit, s’hi obre un procés de selecció per a la direcció, que conclou el juliol de 2018.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 222 | PDF Downloads 139