Interseccions entre història digital i història social: un exercici de lectura distant sobre la conflictivitat marítima en la història argentina recent

Main Article Content

Agustín Nieto

Keywords

història social, història digital, lectura distant, conflictivitat marítima, Argentina

Resum

El gir digital és una revolució en curs els impactes de la qual a l’escriptori dels qui es lliuren a la disciplina històrica conformen una realitat ara per ara poc assumida i encara menys reflexionada. A partir d’alguns exercicis de lectura distant es vol reflexionar sobre aquests canvis. Aquesta lectura permet presentar els resultats d’una mirada panoràmica basada en informació extreta amb tècniques de web scraping i analitzada amb tècniques de text mining. El corpus analitzat el compon l’univers de notes publicades pel portal de notícies portuàries Revista Puerto: la otra cara de la pesca. A partir de les tècniques esmentades, es processa el corpus documental per tal de llistar la freqüència i la forma del conflicte. I també es fa un exercici de georeferenciació de la conflictivitat al llarg dels anys.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 338 | PDF (Español) Downloads 265 HTML (Español) Downloads 34 XML (Español) Downloads 14 ePUB (Español) Downloads 62