La pesca amb rossegall a la mar de l'Ebre

Main Article Content

Toni Cartes Reverté

Keywords

Alfacs, Fangar, arts de pesca, Delta de l'Ebre

Resum

Aquest article presenta els resultats de la recerca centrada en documentar les tècniques de pesca emprades en la pesca amb rossegalls (pesca amb ròssec des de la platja), els llocs on es realitzava i la vida col·lectiva dels pescadors que van participar activament des de finals del segle XIX a mitjan el segle XX a les badies de delta de l'Ebre.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 244 | PDF Downloads 213 HTML Downloads 95 XML Downloads 81 ePUB Downloads 93