Les humanitats digitals dins el context de la història marítima: el cas de l’activitat corsària durant la Guerra dels Catalans, 1713-1714

Main Article Content

Xavier Rubio-Campillo
Francesc Xavier Hernàndez Cardona
Francesc Riart Jou

Keywords

Humanitats Digitals, Guerra de Successió Espanyola, Barcelona, corsaris, poder naval

Resum

Els últims anys han vist un fort increment en l'ús de tècniques procedents de les humanitats digitals dins de la investigació històrica. El resultat ha estat un augment exponencial en el volum d'evidència disponible, però no ha anat acompanyat d'un desenvolupament paral·lel dels mètodes d'anàlisi de la disciplina per integrar noves eines digitals. D'entre aquestes eines, destaquen els sistemes d'informació geogràfica, l'anàlisi quantitativa de textos o la visualització de dades, tècniques totes elles que permeten noves aproximacions a l'passat capaços d'analitzar grans volums de dades i identificar dinàmiques complexes, tasca difícil de realitzar amb els mètodes qualitatius tradicionals de la història.
El marc en què es presenta aquest treball, basat en eines de les humanitats digitals, explora la intensa activitat corsària desplegada pels defensors de Barcelona durant la fase final de la Guerra de Successió Espanyola (1713-1714).

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 363 | PDF Downloads 175 HTML Downloads 34 XML Downloads 27 PDF Downloads 87