Els efectes de la Primera Guerra Mundial sobre la marina mercant espanyola: la Conferència Internacional dels Marins (1920)

Main Article Content

Daniel Muntané i Pueyo

Keywords

Primera Guerra Mundial, marina mercant, Organització Internacional de l'Treball, Conferència Internacional de l'Treball, Conferència Internacional dels Marins

Resum

La Primera Guerra Mundial va modificar l'escenari marítim internacional. Una de les conseqüències del Tractat de Versalles va ser la constitució de l'Organització Internacional del Treball (OIT). En aquest context històric s'ha d'emmarcar la Conferència Internacional del Treball, que es va celebrar a la ciutat nord-americana de Washington entre els mesos d'octubre i novembre de 1919. Aquesta primera Conferència, entre d'altres decisions, va limitar la jornada laboral a les vuit hores; però, la marina mercant va quedar fora d'aquesta regulació. Com a conseqüència d'això, al juny de 1920, a la ciutat italiana de Gènova, va tenir lloc la Conferència Internacional dels Marins, una reunió sectorial que abordava els principals temes d'interès per al sector marítim.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 282 | PDF Downloads 31 HTML Downloads 23 XML Downloads 14 ePUB Downloads 63