Les Balears davant el cors. La defensa d'un arxipèlag a la Mediterrània del segle XVI

Main Article Content

Andreu Seguí Beltrán

Keywords

Corso, Defensa, Captius, Monarquia hispànica, Balears

Resum

La historiografia sosté la idea d'un flagell corsari musulmà incessant contra el litoral de la Monarquia hispànica durant el segle XVI. Un estudi centrat a Balears proposa matisar aquesta visió, i destaca que la veritable amenaça va ser un petit cors que no va ser constant ni tampoc incontestable. Les illes no van respondre conjuntament a aquesta amenaça, però sí van millorar les seves defenses segons l'estratègia defensiva hispana, reforçant, amb el suport de la Corona, els mecanismes tradicionals amb elements artillats i fortificats, pel que va triomfar un plantejament terrestre, però no exclusivament estàtic . Les defenses van ser més efectives del que s'ha admès i van forçar als atacants a retirar-se en moltes ocasions. Però tampoc van ser infal·libles, ja que els corsaris van capturar a nombrosos illencs.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 231 | PDF (Español) Downloads 203 HTML (Español) Downloads 35 XML (Español) Downloads 1 ePUB (Español) Downloads 76

Articles més llegits del mateix autor/a