Quiñones i jornals pesquers a Galícia: la singular empresa de Porto do Són, 1788-1789

Main Article Content

José Manuel Vázquez Lijó

Keywords

pesca, condicions laborals, indústria conservera, formes de remuneració

Resum

El sector pesquer gallec de el segle XVIII es va veure alterat per diversos factors, entre altres, la Matrícula de mar (amb la càrrega militar que va comportar), l'intervencionisme estatal en detriment de les competències dels gremis, i l'arribada de noves arts i de nous sistemes de salaó introduïts pels fomentadors catalans. Però, en general, les formes de retribució laboral amb base en el repartiment de quiñones no van canviar. Una de les poques excepcions a sistema «a la part» es va donar en el marc d'una singular empresa pesquera establerta en 1788, a Porto do Són, per compte de Rei i que va comptar amb treballadors a jornal.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 66 | PDF (Español) Downloads 55 HTML (Español) Downloads 94 XML (Español) Downloads 46 ePUB (Español) Downloads 37