El torn continuarà Contractació, treball i remuneració en els gremis marítims de manipulació de mercaderies de Barcelona durant la liberalització (cap al 1760-1840)

Main Article Content

Brendan Von Briesen

Keywords

mà d'obra portuària, transport, càrrega marítima, gremis de liberalització, treball, oficis

Resum

L'objectiu d'aquesta investigació és dur a terme un relat sobre les maneres de contractació, treball i remuneració en el subsector terciari de l'maneig de càrrega marítima al port de Barcelona, ​​durant el procés de la liberalització dels oficis (entre 1760 i 1840) . Els gremis tractats aquí eren responsables de carregar i descarregar els béns dels vaixells mercantils, portar-los des de la platja fins a la Reial Duana i lliurar-los als seus amos o transportar-los a cellers, botigues o altres llocs. Aquestes responsabilitats van ser codificades en les ordenances gremials, que van establir privatius monopolístics (i la prohibició de la feina dels individus no agremiats). La relació entre la manera de treball i el model organitzatiu dels respectius gremis és notable: tots dos es van basar en costums i tradicions, reflectint els valors dels diferents grups, i van rebre estatus oficial a les ordenances i en els privilegis continguts en les mateixes. Aquestes pràctiques reconegudes oficialment van ser qüestionades pels comerciants i les autoritats locals i, eventualment, deslegitimades durant el procés de la liberalització dels oficis.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 54 | PDF (English) Downloads 43 HTML (English) Downloads 7 XML (English) Downloads 3 ePUB (English) Downloads 32