L'estructura de el salari en les drassanes alemanys (1870-1960). Treball a preu fet, scientific management i organització obrera

Main Article Content

Antonio Farina

Keywords

construcció naval, condicions laborals, sindicats, formes de remuneració

Resum

La història de la remuneració a preu fet, que reconstruirem breument a partir d'un cas concret (la indústria naval radicada a la ciutat de Bremen, al nord d'Alemanya, entre 1870 i 1960), permet una aproximació a l'procés d'acumulació de capital ja els canvis econòmics, tecnològics i organitzatius de el sistema capitalista. L'elecció d'una perspectiva de llarg recorregut cronològic dóna la possibilitat de ressaltar la relació entre continuïtat i ruptura pel que fa als sistemes de retribució. El desenvolupament de l'preu fet es va donar a finals de segle XIX, de forma simultània a l'procés mitjançant el qual l'estructura de producció semiartesanal en la construcció naval en fusta donava pas a el sistema industrial de el ferro i l'acer. Els treballadors, en el sistema de producció antic, eren retribuïts mitjançant un salari, i es regien per una tradició i una ètica de la feina profundament arrelada. Durant aquesta transició, aquests professionals van ser reemplaçats per treballadors especialitzats en les indústries mecànica i metal·lúrgica, on el treball a preu fet estava ja establert almenys des de feia tres dècades. La hipòtesi central d'aquesta investigació és la d'una relativa permanència de la feina per peça. L'alt nivell de complexitat de l'procés productiu realitzat pels treballadors a les drassanes feia bastant difícil la implantació de processos de racionalització.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 88 | PDF (Español) Downloads 153 HTML (Español) Downloads 14 XML (Español) Downloads 5 ePUB (Español) Downloads 27